SNA Hem

Ett nationellt kartografiskt storprojekt 1988-1997
Nationalatlasens innehåll och format
En decentraliserad organisation
En försäljningsframgång
PC-versionen av Sveriges Nationalatlas
Nationalatlasens fortlevnad och framtida utveckling


PC-versionen av Sveriges Nationalatlas

SNA:s styrelse beslutade redan i projektets tidiga skede att höja ambitionsnivån och inom projektets ram också ta på sig att utveckla en PC-version av Sveriges Nationalatlas. I första hand har arbetet varit inriktat mot skolans behov och att introducera ny teknik för hantering av geografiska data och utnyttja denna teknik i nya pedagogiska koncept för att förmedla kunskaper i geografi, samhällskunskap, naturkunskap m fl ämnen. En första MS-DOS version på disketter och CD-rom har utgivits under projektperioden. Den omfattade de tre första banden kompletterat med en kartkatalog, väsentligt utökad och årligen uppdaterad befolkningsstatistik, kompletterande miljöstatistik samt Skogsstatistisk Årsboks årligen uppdaterade skogsstatistik. Under 1998 har PC-Atlasens DOS-version fullföljts och förbättrats. Totalt har PC-Atlasen försålts i 240 exemplar.

PC-Atlasens DOS-version har utvecklats under ledning av naturgeografen Wolter Arnberg, Stockholms universitet, med medverkan av statistikern Bo Justusson, SCB och kulturgeografen Göran Hammer från Uppsala Universitet.

Med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Norrbottens län har också en PC-Atlas/GIS , en Windows-version, utvecklats på programplattformen i ArcView. Utvecklingsarbetet har bedrivits vid LM-Kartor i Kiruna. Denna version har färdigutvecklats under 1998 och finns till försäljning på CD-skiva.Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad 1999-06-01.
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida