SNA Hem

Ett nationellt kartografiskt storprojekt 1988-1997
Nationalatlasens innehåll och format
En decentraliserad organisation
En försäljningsframgång
PC-versionen av Sveriges Nationalatlas
Nationalatlasens fortlevnad och framtida utveckling


En försäljningsframgång

Försäljningen av den svensk-språkiga versionen av SNA har kraftigt överträffat de 3000-5000 exemplar som låg i prognosen vid projektstarten. Det första bandet, Sveriges Kartor har sålts i cirka 80 000 exemplar och de övriga volymerna i 11 000 - 22 000 exemplar vardera. Ungefär 60 % av upplagan har försålts av Bra Böcker, medan övrig försäljning skett via temavärdar och huvudredaktionen.

Den engelskspråkiga versionen har tryckts i 2000 - 3000 exemplar per band. Den dominerande försäljningen har här skett via temavärdarna, särskilt myndigheter, medan övrig försäljning inte nått högre volym än cirka 250 exemplar per band.

Internationellt sett är försäljningsresultatet mycket gott. Det internationella kartografiska sällskapet gjorde för några år sedan en sammanställning av försålda upplagor av då förekommande nationalatlaser. Man konstaterade att Sverige låg i topp vad gäller upplagornas storlek och med hänsyn till befolkningens storlek var den svenska nationalatlasen helt överlägsna i försäljningsresultat.

Not: Denna artikel publicerades ursprungligen i Sveriges Kartläggning - Tillägg 1988-1997, Kartografiska SällskapetLäs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad 1999-06-01.
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida