SNA Hem

Vad är Sveriges Nationalatlas (SNA)?

SNA är Sveriges officiella tematiska kartverk och finns i form av ett bokverk med ett 20-tal band, en CD-baserad PC-atlas GIS samt en webbatlas.

Nuvarande nationalatlasprojekt finansieras till stor del med statliga anslag, därutöver tillkommer en del försäljningsintäkter. Organisatoriskt är Lantmäteriet nu ensam huvudman för Nationalatlasen, men nära samverkan med andra myndigheter eftersträvas även fortsättningsvis. Landskapsinformationsenheten vid Lantmäteriet, dit chefredaktören numera är knuten, ansvarar för projektet. KartCentrum svarar för den fortlöpande redaktionella verksamheten och har också övertagit ansvaret för tryckning, lagerhållning, marknadsföring och försäljning av SNA:s produkter, uppgifter som tidigare utfördes av Bokförlaget Bra Böcker, men nu sköts av Kartförlaget.

www.sna.se är Sveriges Nationalatlas på nätet och en del i den långsiktiga planen att jobba mindre med pappersutgåvor och mera med digitala versioner. Detta möjliggörs till stor del av SNA databasen som har byggts upp under bokproduktionen. Den innehåller en stor mängd geografiska och statistika data och ligger till grund för PC-Atlasen och webbatlasen.

Kontakta oss på Sveriges Nationalatlas
Här hittar du oss i den fysiska världen.
Läs mer om copyright och upphovsrätt för våra kartor mm.


Läs mer om bakgrunden till Sveriges Nationalatlas - ett nationellt kartografiskt storprojekt - i Leif Wastensons artikel från Sveriges Kartläggning - Tillägg 1988-1997, Kartografiska Sällskapet.
Läs citat ur Bostadsutskottets betänkande 1998/99:BoU1
Läs om Kartdagarna från Kartdagarna i Jönköping 1999.


Nuvarande SNA produkter och deras status

Temaband

18 nationella band och två regionala, varav det senaste Västra Götaland utkom i november 2003. 
En uppdatering av Infrastrukturen är genomförd och publicerades i webbatlasen och PC-atlasen våren 2002. 
Ytterligare regionala band kan bli aktuella.
De flesta band finns även på engelska.

www.sna.se
Webbatlas GIS - En ny interaktiv webbtjänst med integrerad bok- och GIS-del har invigts för Västra Götaland. Övriga band ska läggas ut på samma sätt med start 2005. .
Webbatlasen - drygt 1000 tematiska kartor finns nu tillgängliga, inkl. Folkhälsa och sjukvårt, Infrastrukturen samt Skånebandet. Inom kort fullföljs Västra Götaland.
Ortregister - Populäraste sidan på www.sna.se!
Webbplatsstatistik - Statistik över besök på www.sna.se.

PC-Atlasen GIS för Windows

Från och med 1 januari 2000 har priserna sänkts på PC-Atlasen! 
I juli 2001 utkom PC-Atlasen GIS version 2.0. Den innehåller drygt 1000 kartvyer och har fler övningsexempel för skolbruk än tidigare.
Ytterligare uppgraderingar är inte planerade men produkten har det mest kompletta utbudet av GIS-kartor till dess Webbatlas GIS är fullt utbyggd.

Kartor på beställning

Många företag och enskilda skulle vilja beställa en karta med liknande utseende för egna ändamål. Sådana uppdrag görs regelbundet - läs mer via länken till vänster.

Kartcentrum
-
SNA Ingångssida - Böcker - PC-Atlasen - Webbatlas - Ortregister - Sök - om SNA
Epost: info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad 2009-01-23.
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida