SNA Hem

Senaste versionen av PC-Atlasen GIS, version 2.0 Release 2, gavs ut i juni 2002. Den innehåller bl.a. mängder med nya färska data och en uppgraderad programvara (B-versionen).

PC-Atlasen GIS är det största GIS-baserade referensverket som finns om landet Sverige. Det är ett ínteraktivt kart- och analysverktyg med stora mängder data samlade på en cd-skiva. Av böckernas ca 3.000 kartillustrationer innehåller PC-atlasen drygt 1.000 kartvyer och ännu fler temalager. Alla böcker utom Sveriges geografi (sammanfattningen) och Västra Götaland finns representerade.

Dataleverantörerna kommer från i stort sett alla samhällssektorer och erbjuder en god överblick över tillgängliga lägesbundna data om Sverige. Med utgångspunkt från temabanden kan man med den inbyggda databasen enkelt hitta mer detaljerade data bakom kartan. Mängden data varierar från karta till karta beroende på vad som varit tillgängligt vid produktionstillfället

Beställ/Pris

PC-Atlasen
Läs mer om PC-Atlasen

PC-Atlasen har ett stort sökbart namnregister, med ca 58.000 platser,
hämtade ur SNA's Sverigekarta.

För teknisk support till PC-Atlasen, läs frågor och svar om PC-Atlasen,
eller skicka e-brev till PC-Atlasen Support (support@sna.se)

FAQ - Frågor och svar
-
Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad 2003-12-05.
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida