SNA Hem

Bokomslag Atlas över Västra Götaland
Tyngdpunkten i boken ligger på dagens Västra Götaland. Sysselsättning, inkomstförhållanden, sjukskrivningstal, arbetspendling m.m. beskrivs utförligt i jämförelser mellan länets alla kommuner. Näringslivet behandlas branschvis. Göteborg, Sjuhärad, Falbygden, Dalsland och Bohuslän har fått egna kapitel.

I boken skildras också viktiga historiska händelser under medeltiden, stormaktstiden samt 1700- och 1800-talens omvälvande markskiften beskrivs, liksom industrins och handelns framväxt.

Ett särskilt kapitel ägnas 1900-talet med dess sociala och ekonomiska omställningar – från bondesamhälle till ett industri- och utbildningssamhälle, från lokalsamhälle till storstad. Här behandlas även de stora miljöfrågorna.

Boken om Västra Götaland är den första som samlat beskriver det nya länets geografi. Mer än 50 experter från olika ämnesområden har bidragit med sin kunskap.

Atlasen består av:
216 sidor
254 kartor
93 diagram
82 tecknade illustrationer
310 fotografier, varav många flygbilder.

Parallellt med bokens utgivning utvecklas en ny typ av webbtjänst, bestående av interaktiva GIS-kartor och webbkapitel. Västra Götaland kommer att utgöra det första temabandet med denna teknik.
Här kan Du testa tjänsten för ett urval av kapitlen (beräknas vara komplett i oktober 2004).

Se några av temabandets kartor

Läs mer om ett enskilt temaband:

Temavärd:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
i samarbete med Västra Götalandsregionen
Temaredaktör:
Bengt Frizell och Margit Werner

Utgivningsår: 27 nov.2003 1:a upplagan
ISBN : 91-87760-51-7

Se fler temaband om
levnadsförhållanden och livsvillkor (kulturgeografi).Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 2003-12-08, senast uppdaterad
2011-10-20 .
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida