SNA Hem

Kartor, copyright och upphovsrätt

Copyrightsymbolen © behövs inte i Sverige. Skyddet för upphovsrättsligt skyddade verk regleras i upphovsrättslagen (SFS 1960:729) och har inget med symbolen © att göra. Copyright-symbolen © kan förstås ändå användas som en påminnelse om lagen, men är inget formellt krav för att upphovsrätten (eng. copyright) ska gälla.

De svenska reglerna grundar sig på Bernkonventionen (1886), som utgör grundval för 127 länders (december 1997) upphovsrättslagstiftning. I ett fåtal andra länder krävs ofta att man skriver copyrightsymbolen, ©, namn och årtal för att man skall ha något skydd.

Kartor räknas som litterära verk enligt 1§ st 2 upphovsrättslagen. Skyddet gäller inte kartinformationen utan den "samlade kartbilden", dvs. den individuella utformning som kartframställaren har gjort. Se även http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=503 samt http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/kartor/upphov.pdf.

Du kan läsa mer om upphovsrättslagen hos Copyrightsidan.se eller på Runeberg projektet . Själva lagtexten kan du läsa direkt på Riksdagen.se (SFS).

Skolor och andra utbildningsinstitutioner har, genom särskilda avtal, viss rätt att göra kopior av utgivna verk. Se t.ex. BONUS-Presskopias sidor om skolkopieringsavtal. Men avtalen handlar bara om fotokopiering, inte digital kopiering.

Upphovsrättslagen är enkel: Fråga först!
Vill du använda material från http://www.sna.se utöver upphovsrättslagens så kallade citaträtt kontakta vänligen någon av SNA's redaktörer. Glöm inte att källa alltid ska anges klart och tydligt. Men länka gärna till oss! Är du intresserad av att länka direkt till en karta ur webbatlasen eller ortregister, kan Du skicka e-post till IT-redaktören för mer information.

SNA i litteraturreferenser
Citeras en uppgift ur SNA bör källan anges. Eftersom verket består av ett 20-tal temaband som revideras regelbundet bör följande anges som referens:

"Sveriges Nationalatlas, [bandets titel], [publiceringsår]"
Exempel: "Sveriges Nationalatlas, Sveriges geografi, 1996"

Där så är befogat kan även författaren till ett visst kapitel anges:
"Sveriges Nationalatlas, Sveriges geografi, Människans landskap/Staffan Helmfrid, 1996"

Kommer citatet från SNA:s hemsida på Internet, t.ex. kartorna i webbatlasen eller material ur tjänsten Webbatlas GIS, tillfogas helst en länk till lämplig ingångssida eller i mer övergripande sammanhang till startsidan www.sna.se.Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad 2008-08-25.
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida