SNA Hem


Förstautgivningens huvuduppgift var att i 17 temaband beskriva Sveriges geografi, från befolkning och näringsliv till miljöfrågor, natur och kultur. Det fullbordades i och med utgivningen av Sveriges geografi. Inspirerat av tidigare framgångar fortsätter nu arbetet med dels uppdatering av utvalda delar dels utgivning av nya temaband.
Numera består hela produktionen av 22 volymer, varav 20 finns på engelska.

Temaband Sveriges GeografiTemabandet Sveriges geografi innehåller en samlad analys med utgångspunkt från tidigare utgivna kartor i Sveriges Nationalatlas.

Uppdatering av tidigare utgivna band pågår löpande. På senaste tid har Berg och jord utkommit i reviderad upplaga.

Dessutom finns det regionala band:
Atlas över Skåne
Västra Götaland
Stockholm - Mälarregionen

År 2001 utkom ett kompletterande nationellt band om Folkhälsa och sjukvård med Socialstyrelsen som temavärd och i november
2010 publicerades på Vitterhetsakademins uppdrag Språken i Sverige.

Se även planerade produktioner.

Beställ böcker här!


Läs mer om ett enskilt temaband:Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad
2011-02-07 .
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida Skogen Sveriges kartor Växter och djur Hav och kust Berg och jord Klmat, sjoar och vattendrag Miljon Tema - Landet Sverige i världen Industri och service Jordbruket Skogen Infrastrukturen Tema - Ekonomisk geografi Infrastrukturen Kulturminnen och kulturmiljövård Kulturlandskapet och bebyggelsen Sveriges kartor Miljön Tema - Människans landskap Folkhälsa och sjukvård Kulturliv, rekreation och turism Arbete och fritid Befolkningen Sverige i världen Tema - Levnadsförhållanden och livsvillkor