SNA Hem

Ett nationellt kartografiskt storprojekt 1988-1997
Nationalatlasens innehåll och format
En decentraliserad organisation
En försäljningsframgång
PC-versionen av Sveriges Nationalatlas
Nationalatlasens fortlevnad och framtida utveckling


En decentraliserad organisation

Projektet leddes av en styrelse bestående av två representanter var för huvudmännen LMV, SCB och SSAG, samt chefredaktören. LMV:s generaldirektör har varit ordförande i styrelsen(Jim Widmark 1987-1990, Sture Nordberg 1990-1997).

Under styrelsen har funnits en huvudredaktion, placerad nära de geografiska institutionerna vid Stockholms universitet. Professord Leif Wastenson från naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet har varit chefredaktör och projektledare på deltid (25-30 %). Redaktionen har i övrigt bestått av en särskild vetenskaplig redaktör, professor Staffan Helmfrid vid Stockholms universitet, arvodesanställd på 25 % under större delen av projekttiden. Huvudredaktionen har utöver projektledning ansvarat för det redaktionella arbetet från text och kartmanuskript till färdig bok. Tre heltidsredaktörer, Ulla Arnberg, Margareta Elg och Märta Syrén, samtliga geografer utbildade vid Stockholms universitet har utfört det redaktionella arbetet.. Redaktionen har också haft en halvtidstjänst för administrativ hjälp. Med denna lilla centrala organisation har detta omfattande projekt genomförts. Det innebär för varje volym en mycket bred samverkan med temaredaktör, författare, illustratörer, översättare, vetenskapliga granskare, bildarkiv, layoutfirma, reprofirma och med den tekniska kartproduktionen, tryckeri och distributörer.

Manuskriptframställningen har upphandlats vid olika myndigheter och universitetsinstitutioner, som varit temavärdar med en eller två temaredaktörer för respektive band. Åtta av temabanden har haft myndigheter som temavärd och lika många temaredaktioner har varit placerade vid universitetsinstitutioner. Det 17:e bandet, Sveriges Geografi, har framtagits under ledning av den vetenskaplige redaktören.

För den tekniska produktionen har LM Kartor i Kiruna ansvarat. Lokaliseringen till Kiruna var en följd av ett regionalpolitiskt beslut och en förutsättning för projektet i riksdagsbeslutet. Projektet har infriat uppgiften att skapa sysselsättning i Kiruna. En väl fungerande datorkartografisk verksamhet finns nu där. Atlasprojektet har under projekttiden sysselsatt 7-8 heltidstjänster per år.

Bra Böckers Bokförlag i Höganäs har ansvarat för upphandling av trycket samt svarat för försäljning och distribution av den svenska versionen av Sveriges Nationalatlas.

Not: Denna artikel publicerades ursprungligen i Sveriges Kartläggning - Tillägg 1988-1997, Kartografiska SällskapetLäs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad 1999-06-01.
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida