SNA Hem


Här hittar du svaren till några av de vanligaste frågorna som inkommer till PC-Atlasen support. Hittar du inte vad du söker här, skicka e-brev till PC-Atlasen Support (support@sna.se) eller ring 08-687 98 38.

1. Licensnummer
2. Vad är det för skillnad på A- och B-version?
3. Min SÖKi saknar "karta" och "dataset". Bilden i manualen ser annorlunda ut än på min skärm.
4. Jag har en A-version av PC-Atlasen. Kan jag uppgradera till ArcView 3.1?
5. Installationsproblem: Miljövariabeln PCATANV ...
6. Hur installerar man om ArcView redan finns på maskinen?
7. Hur konverterar jag ett tema till en shape-fil?
8. Jag vill konvertera mitt tema till en shapefil, men alternativet "Konvertera till shapefile" är nedtonat?


7. Hur konverterar jag ett tema till en shape-fil? Är temat baserat på en shapefil eller en händelsetabell? Ett sätt att kolla detta är att gå till temats egenskaper och se om källan är en shapefil (dvs slutar i .shp). Är temat en shapefil fortsätt med Alternativ 1 eller 2 nedan. Tema som är baserade på händelsetabeller med XY-koordinater utnyttjar en kolumn för x- och en annan för y-värde för att presentera lägesbestämd data. En händelsetabell kan sparas som tabell, men inte konverteras direkt till shapefil.

Alternativ 1:
Klicka på namnet på det tema du vill konvertera för att aktivera det. Välj "Börja redigera" i menyn "Tema". Välj "Tema - > Spara redigeringar som...". Skriv in namn och plats för shapefilen i den dialogruta som öppnas. Tryck på OK.
Alternativ 2:
Öppna tabellen för temat ("Tema - > Tabell..."), öppna tabellens egenskaper ("Tabell - > Egenskaper"), se till att fältet "Shape" är synligt". Nu kan du gå tillbaka till vyn och välja ("Tema - > Konvertera till shapefil...") (mer info om detta alternativ i nästa fråga) .
OBS!
För att bara spara en delmängd av ett tema, kan du markera de(t) objekt som ska ingå i den nya shapefilen. Läs mer i ArcView Hjälp om "Konvertera ett tema till en shapefil".

 Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad 1999-06-01.
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida