SNA Hem


Beskrivning av webbatlasens ortregister

Sökfunktionen i ortregistret är baserad på namnregistret i PC-Atlasen GIS . Drygt 57.000 sökbara platser finns med och det motsvarar huvudsakligen Sveriges Nationalatlas Sverigekarta (skala 1:700.000).

Ortregistrets status med avseende på regional indelning (1998-01-01):
Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län (utom Habo och Mullsjö) är sammanslagna till Västra Götalands län. Habo och Mullsjö är överflyttade till Jönkopings län. Däremot har Sveriges senaste kommun, Knivsta, inte separerats ifrån sina ursprungskommun (2003-12-17).

Definition av tätortsbegreppet:
> 20.000 invånare  =  Större tätort
2.000 - 20.000 invånare  =  Mellanstor tätort
< 2.000 invånare  =  Liten tätort

Läs mer om andra typer av orter

Andra ortregister

Kanada
CGNDB (Canadian Geographical Names Data Base) - Kanadas officiella ortregister innehåller 350.000 geografiska namn.
USA
U.S. Gazetteer från U.S. Census Bureau innehåller ca 93.000 ortnamn.
Geographic Names Information System (GNIS) innehåller nästan 2 miljoner geografiska namn i USA med information om namn, delstat, län (county) och geografiska koordinater. Officiellt ortregister från US Board of Geographic Names och US Geological Survey.
Australien
PlaceNames Online (SA Gazeteer) - officiellt ortregister med 210.000 orter från "South Australian State Gazeteer". Presenterad information innehåller bland annat ortnamn, delstat, geografiska koordinater, kartor samt länk till karta.
Storbritanien
Get-a-map från Ordnance Survey utnyttjar bl.a. ett ortregister med 25.000 orter från 1:250.000 kartorna.
Gazetteer of British Place Names från "The Association of British Counties".
Världen (utom USA)
GEOnet Names Server (GNS) ett officiellt ortregister med 3,5 miljoner icke-amerikanska platser från National Imagery and Mapping Agency (NIMA) i samarbete med US Board of Geographic Names.

Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad 2007-01-31.
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida