Fördjupning

Infrastruktur


Några viktiga ortbegrepp

Aktuella begrepp:
Tätort: Ort med minst 200 invånare i samlad bebyggelse med normalt högst 200 m mellan husen.
Småort: Ort med 50-200 invånare i samlad bebyggelse med normalt högst 200 m mellan husen.
Arbetsplatsområde: Eg. "arbetsplatsområde utanför tätort" är koncentrationer av arbetsställen med minst 50 sysselsatta. Det rör sig om industriområden, vårdinstitutioner, flygplatser, kärnkraftverk, militära anläggningar etc


Dessa begrepp förvaltas av Statistiska centralbyrån, SCB som vart femte år omprövar statusen för respektive ort. Läs mer hos SCB
 

Centralort: Administrativ huvudort i kommun.
- Se även karta Kommunindelning 2000 (Infrastrukturen)
Residensstad: Administrativ huvudort i län.
- Se även karta Länsindelning 2000 (Infrastrukturen)

Se även:  ortnamn (RAÄ), ortsökning

Äldre benämningar:
Stad: Från medeltiden fram till 1970, benämning på ort med vissa handelsprivilegier (stadsprivilegium).
- Se även karta Städer 1970 (Kulturminnen och kulturminnesvård).
Municipalsamhälle: Tidigare benämning på tätbebyggda områden på landsbygden och som inte utgjorde egna kommuner, men där vissa regler för städer tillämpades, t.ex. rätt till beskattning. De bildades fr.o.m. 1900 som delar av landskommuner och upphörde med kommunreformen 1971.
Köping: Benämning på samhälle med handelsplats. Köpingar fanns redan på medeltiden. På 1600-talet blev köpingarna underordnade städerna (lydköpingar). Beroendet av städerna minskade under 1700-talet och friköpingar bildades. På 1800-talet kunde köpingar bilda egen kommun. Köpingar som inte blev kommuner likställdes med municipalsamhällen. Då kommunreformen genomfördes 1971 fanns det 92 köpingar i Sverige. 

SNA 2010-02-17