SNA Hem

Sverige i världen
Sverige i världenSverige har många och framstående exportföretag. Med utrikeshandeln som utgångspunkt beskriver boken våra relationer med omvärlden. Vad och till vilka länder vi exporterar.

Se några av temabandets kartor

Läs mer om ett enskilt temaband:

Temavärd:
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Temaredaktör:
Gunnar Törnqvist

Utgivningsår 1997 2:a upplagan
ISBN : 91-87760-43-6

Se fler temaband om
försörjningen (ekonomisk geografi) eller levnadsförhållanden och livsvillkor (kulturgeografi).


Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad
2011-10-21 .
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida