SNA Hem

BokomslagAtlas över Skåne
Utkom 20 september 1999.
Landskapet Skåne beskrivs utifrån ett regional perspektiv, med fokus på de skånska särdragen. Det geografiska synsättet förenar bandet med nationalatlasens övriga band. Kartan bildar grundstomme i presentationen och den kompletteras med text och bild. Det kommer att bli en av de mest läsvärda och vackraste böckerna om Skåne som producerats i modern tid. Ett 20-tal författare medverkar under ledning av temaredaktörerna Fil dr Thomas Germundsson och Fil dr Peter Schlyter vid Lunds Universitet.

Läs mer om ett enskilt temaband:

Temavärd:
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Temaredaktör:
Tomas Germundsson och Peter Schlyter

Utgivningsår 20 sept.1999 1:a upplagan
ISBN : 91-87760-46-0

Se fler temaband om
levnadsförhållanden och livsvillkor (kulturgeografi).

Se produktblad, pdf-format.
Skaffa Acrobat ReaderLäs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad
2011-10-21 .
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida