SNA Hem

Kulturminnen och kulturmiljövård
Kulturminnen och kulturmiljövårdSverige är rikt på forn- och byggnadsminnen som här presenteras i kartform. Vad gör vi för att bevara våra kulturminnen? I bandet berättas om aktuell kulturmiljövård.

Se några av temabandets kartor

Läs mer om ett enskilt temaband:

Temavärd:
Riksantikvarieämbetet
Temaredaktor:
Klas-Göran Selinge

Utgivningsår 1994 1:a upplagan
ISBN : 91-87760-25-8

Se fler temaband om
människans landskap..


Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad
2011-10-21 .
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida