SNA Hem

Kulturlandskapet och bebyggelsen
Kulturlandskapet och bebyggelsenHur har vårt kulturlandskap förändrats genom århundradena? Vilka spår kan vi se i landskapet? Boken beskriver utvecklingen från fångstkulturerna fram till våra dagar, men tar även upp nutida bebyggelse, städer och samhällsplanering.

Se några av temabandets kartor


Läs mer om ett enskilt temaband:

Temavärd:
Kulturgeografiska institutionen,
Stockholms universitet.
Temaredaktor:
Staffan Helmfrid

Utgivningsår 1994 1:a upplagan
ISBN : 91-87760-29-0

Se fler temaband om
människans landskap.


Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 1999-06-01, senast uppdaterad
2011-10-21 .  
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida