SNA Hem

Bokomslag
Folkhälsa och sjukvård innehåller både exposéer över vad som drabbade människor förr i tiden och vad som är dagens hälsoproblem. Grunden till denna kunskap lades av prästerna som sedan 1749 har fört noggranna anteckningar om befolkningens hälsa och levnadsförhållanden. Med hjälp av sjukdomsregister och personnummer kan vi idag följa folkhälsan och sjukdomarna på ett effektivare sätt än i de flesta andra länder i världen.

Risken att bli sjuk varierar mellan olika länder men även inom ett land som Sverige, vilket framgår av bokens många kartor. Befolkningens hälsa speglar det samhälle människor lever i och det finns tydliga samband mellan levnadsmönster, sociala förhållanden och hälsa. I områden med hög arbetslöshet, många bidragsmottagare och hög andel rökare är t.ex. medellivslängden lägre och dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar högre. Att vår hälsa också påverkas av vad vi äter illustreras med kartor över t.ex. övervikt samt mag- och tarmcancer.

Hälso- och sjukvårdens organisation och verksamhet är ett annat viktigt avsnitt i denna bok. Vårdbehoven och den medicinska utvecklingen ökar snabbare än de ekonomiska möjligheterna och därför kommer det att ställas ökade krav på rationalisering och prioritering. Hälso- och sjukvården omsätter idag drygt åtta procent av bruttonationalprodukten. Folkhälsa och sjukvård ger kunskaper inom områden som berör såväl enskilda personer som beslutsfattare och verksamma inom hälso- och sjukvården.

Innehållsförteckning

Läs om andra temaband:

Temavärd:
Socialstyrelsen
Temaredaktörer:
Gudrun Lindberg och Måns Rosén, Socialstyrelsen

Utgivningsår 13 februari 2001 1:a upplagan
ISBN : 91-87760-47-9 (svensk)
ISBN : 91-87760-49-5 (engelsk)

Se fler temaband om
levnadsförhållanden och livsvillkor (kulturgeografi).Läs mer om SNA eller skicka epost till info@sna.se.
Skapad 2000-01-08, senast uppdaterad
2010-07-01 .
English! Leta efter svenska orter i vårt ortregister! Sök bland våra webbsidor. Webbatlasen innehåller kartor och statistik Läs om PC-Atlasen. Läs om böckerna. Ingångssida