SNA Ingångssida

Webbatlas i nästa årtusende

I ett längre pespektiv håller Framtiden ytterligare många möjligheter åt oss. Framförallt text/analys av SNA databasen.


Tillbaka | Nästa
Webbpubliceringsanmärkning:
Dessa sidor producerades för ett föredrag om "Sveriges Nationalatlas på Internet"
vid Kartdagana i Jönköping 14-16 april 1999.

Publicerat på Internet 99-04-17.  Frågor hänvisas till Björn Svensson (bjorn@sna.se)